Handreiking en nieuwe modelverordening leerlingenvervoer in aantocht

19 november 2023

De VNG en het expertiseteam werken samen aan maatregelen om het leerlingenvervoer te verbeteren. Dit jaar wordt een handreiking uitgebracht en een nieuwe modelverordening gepubliceerd. Daarnaast staan er webinars op de agenda.

Dagelijks werken gemeenten en vervoerders aan kwalitatief leerlingenvervoer voor meer dan 60.000 kinderen. Ze doen dit binnen de bestaande richtlijnen en omstandigheden, zoals de wetgeving met betrekking tot leerlingenvervoer, de schooltijden, aanbestedingsregels, de marktbeschikbaarheid en de uitdagingen rond chauffeurstekort en toenemende complexiteit en maatwerk in het vervoer. De VNG biedt advies en ondersteuning aan gemeenten om het leerlingenvervoer continu te verbeteren.

Voortgang van het expertiseteam
Het expertiseteam, opgericht in januari 2023, bestaat uit vertegenwoordigers van OCW, gemeenten, vervoerders, speciaal onderwijs, onafhankelijke experts, en aanvankelijk de organisatie Ouders & Onderwijs. Het team werkt aan een handreiking om gezamenlijk oplossingen te vinden.

De belangenorganisatie LBVSO maakt geen deel uit van het expertiseteam. Ouders & Onderwijs is uit het team gestapt vanwege aanhoudende problemen in het leerlingenvervoer. De focus van het team ligt op het delen van kennis en goede voorbeelden binnen de bestaande regelgeving.

Handreiking leerlingenvervoer
De handreiking die het expertiseteam later dit jaar uitbrengt, biedt gemeenten praktische handvatten voor het organiseren van het leerlingenvervoer. Hierbij hoort onder andere het gesprek met ouders, leerlingen, scholen en vervoerders en het beheer van contracten. Ook worden webinars georganiseerd over de taken van gemeenten en contractbeheer.

Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer
Daarnaast wordt er een nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer gepubliceerd voor het schooljaar 2024/2025. De VNG blijft betrokken bij de verbeteragenda doelgroepenvervoer van het ministerie van VWS. Voor meer informatie en updates, kijk op de website van de VNG.

Webinars
Op 29 november wordt een webinar over interactie tussen gemeenten, ouders, leerlingen en vervoerders georganiseerd. In januari volgt een webinar over contractbeheer en in maart/april organiseert de VNG een jaarlijks webinar over wat gemeenten kunnen doen om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk met leerlingenvervoer te starten.

Bron: VNG