Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het recht op onderwijs en ontwikkeling?

09 november 2023

Bron:Ingrado

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Wat valt ons daarin op over het recht op onderwijs en ontwikkeling voor jongeren? Zien we onze standpunten terug in de campagnes van politieke partijen? Ingrado heeft alle verkiezingsprogramma’s doorgenomen en voor je op een rij gezet wat we tegenkomen m.b.t. het recht op onderwijs en ontwikkeling. Deze vijf relevante thema's zien we terug.