Uitstel CO2-registratieplicht zakelijk- en woon-werkverkeer naar 1 juli 2024

12 november 2023

Bron: PO-raad

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Er is sprake van uitstel als gevolg van het uitgebrachte advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Dit heeft verder geen effect op het besluit zelf.