Kamer zet onderwijsbegroting onder druk

12 november 2023

Bron: ScienceGuide

Vorige week werden de eerste contouren zichtbaar van de onderwijsparagraaf van een nieuw kabinet. Een reeks aangenomen moties en amendementen heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de begroting van OCW. Deze maatregelen, variërend van renteverlagingen op studieleningen tot wijzigingen in het studenten-OV, roepen vragen op over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Het meest opvallende amendement was een amendement van Pieter Omtzigt, die pleitte voor een renteverlaging op de studieschuld van de zogeheten ‘pechgeneratie’. Dit zijn studenten die studeerden onder het leenstelsel. Zijn amendement werd door de Kamer unaniem aangenomen.