Inlichtingenbureau verhoogt drempelbedrag vsv

06 november 2023

Bron: Ingrado

Het Inlichtingenbureau verhoogt per 1 januari 2024 het drempelbedrag voor werkende vsv’ers en jikp’ers van € 300 naar € 580 euro per maand. In september zette Ingrado in afstemming met het Ministerie van OCW en het Inlichtingenbureau een korte vragenlijst uit onder de coördinatoren van Doorstroom(sub-)regio’s over de verhoging. Dit naar aanleiding van signalen daarover van leden. Van de 70 aangeschreven coördinatoren, hebben 37 gereageerd. Een ruime meerderheid (31 van de 37) gaf aan het eens te zijn met de verhoging van € 300 naar € 580 euro per maand.