Lessen trekken uit een pandemie: onderwijs is een cruciale sector

12 november 2023

Bron: VO-raad

Het kabinet had tijdens de coronapandemie onvoldoende oog voor de impact van het coronabeleid op het onderwijs en liet zich bij besluitvorming over maatregelen alleen leiden door de impact daarvan op de IC-capaciteit. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in haar derde en laatste evaluatierapport rond de corona-aanpak van het kabinet. De gevolgen van dit beleid zijn nog elke dag voelbaar op scholen.