Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak naar Tweede Kamer

03 november 2023

Bron:VO-raad

Het simpeler en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is het doel van het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) half oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 2025 ingaan.