Raad van State wil helderheid over medezeggenschap bij kwaliteitsinvesteringen

02 oktober 2023

Bron: Advalvas

Het leenstelsel zou honderden miljoenen euro’s opleveren en die moesten hogescholen universiteiten aan de kwaliteit van het onderwijs besteden. Dat geld blijft, maar de voorwaarden verdwijnen. Waarom eigenlijk, vraagt de Raad van State. Onder de noemer ‘kwaliteitsbekostiging’ krijgt het hoger onderwijs honderden miljoenen euro’s die onder meer in overleg met de medezeggenschap aan de kwaliteit van het onderwijs moeten worden besteed. Want dat was ooit de ruil: studenten verliezen hun basisbeurs, maar daar staat grotere zeggenschap over de besteding van de opbrengsten tegenover. Het extra geld zou tot beter onderwijs moeten leiden.