Omvangrijke investeringsopgave bij gemeentelijke huisvesting onderwijs

25 september 2023

Bron:Binnenlands Bestuur

Sinds de aankondiging van een wettelijke verplichting voor Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) hebben steeds meer gemeenten ervoor gekozen om IHP’s op te stellen. Kort gezegd brengen IHP’s de investeringsopgave voor onderwijshuisvesting op gemeenteniveau in beeld. Deze investeringsopgaven zijn meestal omvangrijk door de grote vervangings- en verduurzamingsopgave die er ligt voor de schoolgebouwen (mede gezien de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050).