Controle arbeidsomstandighedenbeleid in kinderopvangsector

15 september 2023

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid op te stellen om ervoor te zorgen dat het personeel veilig en gezond kan werken. Dit beleid draagt bij aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers en is een vereiste in Nederland. Binnenkort zal de Arbeidsinspectie het arbeidsomstandighedenbeleid van talrijke organisaties in de sector zorg en welzijn, waaronder kinderopvang, controleren. Wat houdt deze controle in?

De Arbeidsinspectie zal drie documenten controleren die de kern vormen van het arbeidsomstandighedenbeleid:

  • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): een overzicht van de risico's voor medewerkers.

  • Een plan van aanpak voor deze risico's: maatregelen om de risico's te voorkomen of beheersen.

  • Het basiscontract: de werkzaamheden die de arbodienst of bedrijfsarts verricht om de gezondheid van jouw werknemers te waarborgen.

Proces controle

In de eerste week van september heeft de Arbeidsinspectie een schriftelijk verzoek gestuurd om de actuele documenten op te sturen. Organisaties die dit verzoek hebben ontvangen, krijgen drie maanden de tijd om de documenten te digitaliseren en op te sturen. De aangeleverde documenten worden gecontroleerd op volledigheid en inhoud. Als alles in orde is, voorkom je een boete. Als niet alle documenten zijn aangeleverd, zal een inspecteur ter plaatse de arbeidsomstandigheden inspecteren.

Risicomonitor voor RI&E en plan van aanpak

De Risicomonitor is een instrument specifiek voor de branche om de RI&E uit te voeren. Hiermee breng je in kaart welke risico's jouw medewerkers lopen en welke maatregelen je al hebt genomen (met onderbouwing) of moet nemen om deze risico's te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen koppel je aan een medewerker en je stelt een deadline wanneer deze uitgevoerd of afgerond moeten zijn. Dat is het plan van aanpak. Je hebt de keuze om zelf een RI&E op te stellen of gebruik te maken van de branche specifieke Risicomonitor. Een kerndeskundige (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige) kan ondersteuning bieden en dient de RI&E te toetsen. Bij gebruik van de Risicomonitor en bij maximaal 25 medewerkers in dienst, is toetsing van de RI&E niet verplicht. De kosten voor het gebruik van de Risicomonitor bedragen 50 euro per jaar.

Lees meer over de Risicomonitor via deze link.

Bron: Kinderopvang Werkt!