Schooldirecteur Jan Hofman pleit voor alternatieve vormen van leerlingenvervoer

14 september 2023

Jan Hofman, directeur-bestuurder van de J.H. Donnerschool in De Glind, een instelling voor speciaal- en voortgezet onderwijs, zet zich in voor innovatieve benaderingen van het vervoer van leerlingen. Samen met lokale gemeenten onderzoekt de school nieuwe mogelijkheden voor het transport van leerlingen, met als doel het traditionele gebruik van taxibusjes te doorbreken. Hofman benadrukt dat reizen voor leerlingen ook een leerproces moet zijn.

Hofman gaat in gesprek met zowel naburige gemeenten als met ouders van leerlingen van de J.H. Donnerschool. Hij benadrukt het belang van meer maatwerk in het leerlingenvervoer. Hij erkent dat het taxibusje nog steeds de beste optie zal zijn voor sommige leerlingen, maar dit geldt niet voor iedereen.

Deur-tot-deur niet altijd fijn

Hofman legt uit dat deur-tot-deur vervoer met een busje niet altijd even comfortabel is voor alle leerlingen. De routes omvatten vaak meerdere dorpen en steden, wat leidt tot langere reistijden en vermoeidheid voor leerlingen, nog voordat hun schooldag begint. Bovendien missen leerlingen de kans om zelfstandig te reizen, wat gunstig kan zijn voor hun zelfvertrouwen.

E-bikes en reguliere busdienst

Een ander aspect is het huidige tekort aan taxichauffeurs, wat extra druk legt op de vervoersdiensten. Als alternatief stelt Hofman voor om samen met gemeenten en ouders te werken aan geschikte alternatieven, zoals het aanbieden van e-bikes via een leasecontract en het aanpassen van de infrastructuur om veilig fietsen naar school mogelijk te maken. Daarnaast wordt overwogen om een reguliere busdienst vanuit steden zoals Barneveld, Nijkerk of Veenendaal naar De Glind te introduceren om zo meerdere taxiritten te vervangen.

Persoonlijke vervoersplannen

Gemiddeld kost het leerlingenvervoer per kind naar gespecialiseerd onderwijs ongeveer € 4.000 per jaar in een taxi. Hofman streeft naar persoonlijke vervoersplannen voor elke leerling, die in de loop van de tijd kunnen evolueren naarmate leerlingen ouder en zelfstandiger worden.

Hofman heeft tot nu toe nog geen contact gehad met de gemeente Leusden, hoewel er leerlingen uit Leusden naar zijn school gaan. Hij overweegt echter in de toekomst gesprekken aan te gaan, vooral over de veiligheid van de routes, zoals de Postweg.

School in eigen buurt

Naast het verminderen van leerlingenvervoer onderzoekt de J.H. Donnerschool ook manieren om onderwijs dichter bij huis te brengen. Een voorbeeld hiervan is de start van de school De Blink in Veenendaal, waar leerlingen met gedragsbehoeften begeleiding vanuit de J.H. Donnerschool ontvangen. Hierdoor kunnen kinderen in hun eigen buurt naar school gaan, wat comfortabeler kan zijn.

Bron: Leusder Krant