Kritiek op leerlingenvervoer: SP Breda opent meldpunt

14 september 2023

De Bredase afdeling van de Socialistische Partij (SP) heeft een ‘meldpunt Leerlingenvervoer’ geopend. Ouders en leerlingen melden via verschillende kanalen problemen met de organisatie van het vervoer, met soms schrijnende gevolgen. De SP roept op om ervaringen te delen.

Via sociale media, telefoon en e-mail bereiken de SP-raadsleden talloze verhalen waarin het leerlingenvervoer niet naar behoren verloopt, met schrijnende gevolgen: van leerlingen die simpelweg vergeten worden tot leerlingen die niet meer bij hun vriendjes kunnen zitten, iets wat juist voor het welzijn van het kind van groot belang is. Voor alle kinderen is een omgeving van rust en regelmaat essentieel, maar voor kinderen in het speciaal onderwijs geldt dit des te meer. Helaas lijkt dit in Breda en andere omliggende gemeenten regelmatig mis te gaan. Ouders en kinderen maken zich grote zorgen omdat Connexxion het vervoer niet naar behoren regelt. Daarnaast zijn er ook problemen in de toewijzing van leerlingenvervoer sinds de invoering van de nieuwe verordening.

‘Leerlingenvervoer niet overlaten aan goedkoopste aanbieder’

De Bredase SP maakt zich al geruime tijd zorgen over aanbestedingen in de zorg en ziet hierin opnieuw een schrijnend voorbeeld. ‘Zorg is geen markt. Het vervoeren van leerlingen naar een school of dagbesteding waar zij het beste gedijen, moet goed geregeld zijn. Dat laat je niet over aan de goedkoopste aanbieder,’ benadrukt woordvoerder Michel Verschuren van de Bredase SP-fractie. De SP pleit ervoor dat de overheid ervoor zorgt dat het vervoer goed georganiseerd is en niet wordt overgelaten aan particuliere marktpartijen. Verschuren raakt een gevoelige snaar: ‘Dit raakt het welzijn en de gezondheid van mensen. De leerlingen zijn afhankelijk van anderen voor hun zorg, en dat hoort niet thuis bij een organisatie die gericht is op winstbejag.’

Het meldpunt is te vinden op de website van de Bredase SP.

Bron: SP Breda