Veldpartijen onderwijs: we zijn samen aan het werk voor medezeggenschap

02 juli 2023

Bron: VO-raad

Goede medezeggenschap in het onderwijs vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Dat is de strekking van een brief die de VO-raad met acht andere ‘veldpartijen’ in het funderend onderwijs naar minister Dijkgraaf stuurde.