Oproep aan politiek tegen toenemende verschillen tussen scholen door ouderbijdrage

05 juni 2023

Bron: VO-raad

Een brede coalitie van onderwijsorganisaties roept de politiek op het funderend onderwijs betaalbaar te houden voor alle ouders en extra activiteiten op alle scholen mogelijk te blijven maken. Dit staat in een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Hierin wordt gepleit om devices op te nemen in de wet leermiddelen, de ouderbijdrage in het po af te schaffen en nader onderzoek te doen in het vo. Woensdag 7 juni debatteert de kamercommissie over kansengelijkheid in het funderend onderwijs.