PO-Raad reageert constructief-kritisch op voorgestelde wetswijziging onderwijshuisvesting

05 juni 2023

Bron: PO-raad

De PO-Raad is positief over de voorgestelde wetswijziging die moet leiden tot een betere aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Het door minister Wiersma voorgelegde plan is een volgende stap in het op orde krijgen van de ‘gebouwenvoorraad’, die uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving van leerlingen en onderwijspersoneel.