Stand van zaken gezamenlijke beroepsprocedure tegen te weinig bekostiging in 2022

05 juni 2023

Bron: PO-raad

Begin van dit jaar hebben 222 schoolorganisaties een gezamenlijk pro forma beroep ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Zij vinden dat OCW in de laatste 5 maanden van 2022 circa € 250 mln. te weinig bekostiging heeft uitgekeerd. De verwachting is dat de rechtszaak nog dit jaar zal plaatsvinden en dat de rechter eind dit jaar een uitspraak zal doen.