Staat van de Schoolleider: ‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’

05 juni 2023

Bron: VO-raad

Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider 2023? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen? In dit artikel geven we een impressie van de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ op 10 mei jl. Hierin deelden ruim 80 schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs op het congres van de Inspectie van het Onderwijs hun inspirerende inzichten, ideeën en praktijkvoorbeelden met elkaar.