Mail van Interteach Edu Services aan leerplichtambtenaren

29 mei 2023

Bron:Ingrado

Vandaag (25 mei) voeren vakbonden en medewerkers, met steun van de werkgevers, in het voortgezet onderwijs actie. De acties zijn gericht om het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Er is meer geld nodig om een nieuwe, fatsoenlijke cao af te sluiten. AVS steunt deze acties.