VVD en CDA willen weer terug naar prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

29 mei 2023

Bron: ScienceGuide

VVD en CDA willen weer terug naar prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. De minister moet bij zijn toekomstverkenning expliciet kijken naar capaciteits- en missiebekostiging in het hoger onderwijs. Daartoe roepen het CDA en de VVD de minister op. Binnenkort komt een toekomstverkenning voor het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) uit, en in het najaar zal de minister zijn reactie daarop naar de Kamer sturen. Dijkgraaf wil daarbij ook kijken naar de bekostiging van het vervolgonderwijs.