Trukendoos open voor aantrekken nieuw personeel

22 mei 2023

Werkgevers wenden alle middelen aan om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Vooral populair is het inzetten van financiële middelen, zoals een aanbrengpremie. Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dat blijkt uit het onderzoek ′Vissen in een steeds legere vijver’ van werkgeversvereniging AWVN.

Veel verloop

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Daarbij speelt ook een gemiddeld personeelsverloop van 12%. De verschillen tussen werkgevers zijn groot. Er zijn werkgevers die nauwelijks te maken hebben met verloop, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50% van hun personeel zagen vertrekken.

Alles in de strijd

Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is de aanbrengpremie het meest gebruikte middel. 6 op de 10 werkgevers zet deze maatregel in. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel een trede hoger in een schaal te plaatsen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of een hogere schaal toe te passen (20%).

Inhuren personeel

Het blijkt lastig om nieuw personeel te binden, ondanks dat bijna de helft van de werkgevers een vast contract aanbiedt. Mede hierdoor kiezen werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Het overgrote deel doet dat vanwege de tekorten aan (vast) personeel.

Zorgen over concurrentie

Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring. Organisaties realiseren zich dat financiële maatregelen alleen niet voldoende zijn – zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt.

Voor meer achtergrond:

Aanstelling, bevordering, ontslag

Arbeidsvoorwaarden

Redactie Inzicht 22-05-2023