Kennisgroep deelt standpunt over renseigneringsverplichting

16 mei 2023

Gemeenten zijn niet verplicht om informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over vergoedingen aan ouders voor leerlingenvervoer. Dat laat de Kennisgroep loonheffing algemeen weten.

Gemeenten zijn onder voorwaarden verplicht vervoerskosten van en naar school te vergoeden aan ouders van in hun gemeente verblijvende leerlingen. De ouders organiseren het brengen en halen van hun kind dan zelf. Deze vergoedingen worden door gemeenten onbelast uitbetaald.

De vraag
De vraag is of gemeenten verplicht zijn gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over de uitbetaling van deze vergoedingen op grond van art. 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Het antwoord
De Kennisgroep loonheffing algemeen laat weten dat de renseigneringsverplichting van art. 22a UBIB, niet van toepassing is op deze betalingen. Hiervoor worden namelijk geen werkzaamheden of diensten verricht ten behoeve van de gemeente.

Lees meer via deze link.

Bron: Belastingdienst