Trevvel start samenwerking met Rotterdamse stichting voor grotere maatschappelijke betrokkenheid

16 mei 2023

Vervoersbedrijf Trevvel en Stichting De Rotterdamse Uitdaging, gaan samen aan de slag om maatschappelijke problemen in de regio Rotterdam aan te pakken. Stichting De Rotterdamse Uitdaging ondersteunt diverse lokale goede doelen. Trevvel gaat het personenvervoer verzorgen voor initiatieven van de stichting en ondersteuning bieden bij haar projecten.

Trevvel-directeur Arno van Haasterecht geeft aan dat de gedeelde wens om samen in beweging te komen voor Rotterdamse inwoners, een ‘stevig fundament’ vormt onder het nieuwe partnerschap. Het vervoersbedrijf start met het ondersteunen van een project rondom eenzaamheid onder inwoners.

Volgens Van Haasterecht komen telefonisten en chauffeurs van Trevvel dagelijks in contact met mensen voor wie eenzaamheid de ‘rauwe werkelijkheid’ is. Daardoor heeft het vervoersbedrijf zich op problematiek die volgens haar normaliter vaak verborgen blijft. Karin van Elten, voorzitter van De Rotterdamse Uitdaging, ziet dat haar stichting en Trevvel samen een belangrijke stap kunnen zetten in het antwoord op dit soort vraagstukken.

Werken aan verbinding
Stichting De Rotterdamse Uitdaging wil de banden tussen het bedrijfsleven en de samenleving verstevigen. De stichting wil graag organisaties die werken aan oplossingen voor problemen in de samenleving, verbinden met lokale ondernemingen die beschikken over het kapitaal, de materialen of de kennis om die oplossingen te verwezenlijken.

Bron: Taxipro