Leerlingenvervoer scoort ruime voldoende, toch veel ontevredenheid

16 mei 2023

Uit het onderzoek Ouders over leerlingenvervoer blijkt dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer in landelijk opzicht een ruime voldoende scoort. In totaal namen 3475 ouders uit zeventig verschillende gemeenten, deel aan de peiling. Zij beoordeelden de algemene tevredenheid gemiddeld met een zeven. Tegelijk is er rondom diverse facetten – zoals bijvoorbeeld de reistijd – nog veel ontevredenheid.

Als het gaat om tevredenheid, geven ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar gemiddeld een 7,0, ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar oud gemiddeld een 6,9 en ouders van jongeren van 13 jaar en ouder gemiddeld een 7,1.

Grote verschillen
Er is een verschil tussen ouders van kinderen die alleen vervoerd worden (solovervoer, zij geven gemiddeld een 6,6) en ouders van kinderen die in een busje met meerdere kinderen worden vervoerd (zijgeven gemiddeld een 7,0). Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten. De ene gemeente scoort een 9, waar de andere gemeente een 5 scoort. De gemeente heeft het leerlingenvervoer volgens twee derde van de ouders goed geregeld. Eén op de vijf ouders is het hier niet mee eens. Dit is een terugkerend beeld in het onderzoek.

Lange reistijd extra belasting
Volgens de onderzoekers geeft de ‘algemene tevredenheid’ dus ‘nog geen reden tot juichen’. Zij concluderen dat er duidelijk wat aan de hand is in het leerlingenvervoer. De signalen dat ouders ontevreden zijn over onder andere de veelvoorkomende lange reistijd, bestaan al langer. Voor deze leerlingen vormt dit een extra belasting, nog voordat hun schooldag begonnen is.

Circa twee derde van de leerlingen die met een busje of taxi vervoerd worden, is volgens het onderzoek tot wel 45 minuten onderweg. Voor één op de zeven leerlingen geldt dat zij tijdens een enkele reis zelfs langer dan een uur onderweg zijn. De onderzoekers stellen dat hoe verder kinderen moeten reizen, hoe vaker ouders aangeven dat de reis vaak of altijd te vermoeiend voor hun kind is.

Teveel tijd kwijt
In totaal zegt 63,1% van de deelnemende ouders dat hun kind(eren) weleens teveel tijd kwijt is aan het leerlingenvervoer. Volgens 31,7% is dit nooit het geval en 5,3% zegt het niet te weten. Momenteel is twee op de vijf vervoerde leerlingen langer dan 45 minuten onderweg. Eén op de zeven leerlingen zit voor een enkele reis zelfs langer dan een uur in de taxi(bus) onderweg naar school. Het is logisch dat de reistijd langer is bij een verdere reisafstand, maar ook bij relatief korte reisafstanden (tot zes kilometer) is één op de acht leerlingen langer dan 45 minuten onderweg.

Klachten door ouders
De onderzoekers geven tot slot aan dat er door ouders veel klachten worden ingediend over het leerlingenvervoer. Ook zij die overwegend tevreden zijn, dienen weleens een klacht in. Circa twee op de vijf ouders heeft in 2022 een, al dan niet formele, klacht ingediend. Dit zijn vaker klachten bij het taxibedrijf dan bij de chauffeur of de gemeente. Klachten over de chauffeur gaan vaak over het op tijd komen, de communicatie en de sfeer/agressie in de taxi(bus). Bij het taxibedrijf dienden ouders vooral klachten in over op tijd komen, communicatie en de route. De klachten bij de gemeente betroffen wederom het op tijd komen, de communicatie en hoe klachten door het taxibedrijf worden afgehandeld. Een kwart van de ouders is nergens ontevreden over.

Volgens de onderzoekers kan een vaste chauffeur, die goed met de kinderen kan omgaan, ‘wonderen doen’ om de algemene tevredenheid omhoog te brengen.

Bron: Taxipro