Update corona-handelingskader

23 maart 2023

Bron: Ingrado

Sommige ouders van kinderen met een kwetsbare gezondheid houden nog steeds hun kind thuis van school om een coronabesmetting te voorkomen. Ook nu bijna alle coronamaatregelen zijn afgeschaft sinds 23 maart. In sommige gevallen is er sprake van een huisgenoot met een kwetsbare gezondheid.