Rapporteren over resultaten banenafspraak is verplicht

13 maart 2023

Bron:PO-raad

Schoolorganisaties in het funderend onderwijs zijn verplicht om vanaf verslagjaar 2022 te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de resultaten van de banenafspraak in de publieke sectoren.