Vereniging Hogescholen bepleit sterkere positionering hbo

07 maart 2023

Bron: Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen kijkt uit naar de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap, waarvoor minister Dijkgraaf van OCW vandaag officieel de aftrap heeft gedaan. ‘De samenleving verandert snel en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Daar zijn steeds meer en steeds hoger opgeleide professionals nodig. Dit alles heeft gevolgen voor wat hogescholen hun studenten aan kennis en vaardigheden moeten meegeven’, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.