‘Niet rendementsdenken, maar docent waarborgt kwaliteit hoger onderwijs’

07 maart 2023

Bron: ScienceGuide

De hoge werkdruk en het rendementsdenken in het hoger onderwijs kunnen moeilijk worden opgelost zonder fundamentele discussie over de efficiëntieprikkel van instellingen. Deze conclusie komt naar voren uit een onderzoek naar kwaliteitsborging aan universiteiten en hogescholen tussen 1985 en 2019. Het huidige financieringsmodel, dat ondanks waarschuwingen en tegengeluiden is ingevoerd, heeft niet geleid tot een kwaliteitsborging die op de werkvloer uitvoerbaar is. Daarvoor zouden de politiek en de ambtenarij beter naar docenten moeten luisteren.