Samenwerkingsverbanden teleurgesteld over besluit Wiersma om te korten op bekostiging

07 maart 2023

Bron: Ingrado

Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij een korting gaat toepassen op de budgetten van de samenwerkingsverbanden met een bovenmatige reserve. Netwerk LPO en de sectorraad samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo vragen in een brief om meer zorgvuldigheid van de minister.