Subsidie voor doorstroomprogramma’s po/vo

02 maart 2023

Bron: PO-raad

Om gelijke kansen te bevorderen en de overgang naar het voortgezet onderwijs te verbeteren stelt het ministerie van OCW € 18 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen tot en met 30 april 2023 subsidie aanvragen voor de Doorstroomprogramma’s po-vo.