Leerlingen speciaal onderwijs tegen staking leerlingenvervoer

20 februari 2023

Bron: Taxipro

Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) roept vakbond FNV op te stoppen met stakingen in het leerlingenvervoer. Komende vrijdag staat de volgende werkonderbreking gepland, waardoor een deel van de kinderen uit het speciaal onderwijs niet op school kan komen. De LBVSO ‘overweegt juridische stappen’ als de FNV hierna nog eens gaat staken.