Plan instellingsaccreditatie niet klaar voor medezeggenschap

13 februari 2023

Bron: ScienceGuide

Bij instellingsaccreditatie krijgt de medezeggenschap meer taken te vervullen. Dat vraagt om een goede facilitering vanuit de instellingen. Die is echter nu al onvoldoende, waarschuwen het Landelijk Overleg Fracties en de HBO Medezeggenschap. ‘De medezeggenschap wordt met het huidige plan niet in staat gesteld om de zorgvuldigheid en doortastendheid te garanderen die het nieuwe stelsel vereist. Instellingsaccreditatie kan dus alleen slagen als het Ministerie van OCW zich actief inzet voor het versterken van de medezeggenschap’, constateren zij.