Bestuursakkoord voor toegankelijker openbaar vervoer voor mensen met beperking is goede stap vooruit

31 januari 2023

Het openbaar vervoer zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook mensen met een beperking moeten met het openbaar vervoer kunnen reizen. De ondertekening van het Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer 2022-2032 die eind 2022 werd ondertekent, is een goede stap voorwaarts.

Het akkoord werd ondertekend door staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail. Er zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het openbaar vervoer in 2040 volledig toegankelijk is voor iedereen.

Obstakels in openbaar vervoer
Twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of kampen met psychische problemen. In het openbaar vervoer ervaren zij nu nog obstakels, waardoor zij hier weinig of geen gebruik van maken. In een VN-verdrag dat Nederland eerder al ondertekende, is afgesproken hier iets aan te doen.

Afspraken in akkoord
In het bestuursakkoord is onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt. Daarnaast zullen haltes en perrons verbeterd worden en zal er vaker hulp worden aangeboden om ervoor te zorgen dat iedereen kan reizen met het openbaar vervoer. Ook hebben de ondertekenaars afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid.

Bestuursakkoord als vertrekpunt
Alle ondertekenaars van het bestuursakkoord en betrokken partijen zien het akkoord niet als een eindpunt maar als vertrekpunt. Nog niet alle treinen hebben toiletten, maar er zijn wel afspraken gemaakt hoe daaraan te werken. Ook zijn nog niet alle Nederlandse bushaltes toegankelijk; wel ligt er een plan hoe dat in 2040 realiteit moet zijn. Er wordt verwacht dat het effect van het bestuursakkoord al op korte termijn merkbaar is voor de reiziger merkbaar.

10 miljoen euro beschikbaar
Staatssecretaris Vivianne Heijnen zegt op de website van Rijksoverheid: ‘Met dit bestuursakkoord hebben we goede en realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Ik stel € 10 miljoen ter beschikking voor de uitvoering van de afspraken. Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor mensen met een beperking morgen hebben weg gehaald, maar dat is niet realistisch. De kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren heel hard voor gaan inzetten.’

Bron: Rijksoverheid