Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2023

31 januari 2023

Voor 2023 wordt er na lange tijd weer een Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer georganiseerd. Juist nu het leerlingenvervoer onder druk staat door lange reistijden en tekort aan personeel, is het belangrijk om samen te werken en van elkaar te leren.

Vakgenoten uit het leerlingenvervoer worden op dinsdag 14 maart uitgenodigd om de situatie in het leerlingenvervoer te bespreken, stil te staan bij trends en kennis te delen over de laatste ontwikkelingen. De dag wordt geopend door dagvoorzitter Dirk Zeelenberg. Hij neemt de deelnemers mee door de verschillende presentaties en leidt de paneldiscussie aan het einde van de dag.

Programma
Onderdeel van het programma is Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs), die ingaat op de ervaringen van ouders met het leerlingenvervoer en structurele oplossingen om de situatie voor kinderen in de reis naar hun school te verbeteren. Daarnaast is er een sessie met Marieke Wassenaar en Jeroen van Neer van de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland, een sessie met Miggy Broer van Bureau Regiovervoer Midden-Brabant, een sessie (O)V-Reizen Game door Patricia Groenewegen en Terry Voorbij van Vitasys, een sessie door Wytze Schouten (Forseti) over meerjarige beschikking en kostenbewust indiceren en een paneldiscussie over actualiteiten in het leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er pauzes en is er een netwerklunch.

Praktische informatie
Het seminar vindt plaats op 14 maart van 9.00 tot 15.30 uur in Fort bij Vechten te Bunnik. Aanmelden kan tot 1 maart via onderstaande link. Kijk voor meer informatie, het hele programma en een video impressie van de voorgaande editie via deze link.

Bron: Forseti