Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’

31 januari 2023

Minister Wiersma vindt dat de maximale reistijd van leerlingen in het aangepast vervoer, teruggebracht moet worden naar 45 minuten. Daarnaast zouden gemeenten de huidige gemiddelde reistijd beter in beeld moeten brengen. Dat schrijft hij naar aanleiding van de Monitor Leerlingenvervoer in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zegt het zorgelijk en niet acceptabel te vinden dat de reistijd binnen het leerlingenvervoer bij de meeste gemeenten niet bekend is. Volgens de minister is de lange reistijd, naast het landelijke tekort aan chauffeurs, één van de grootste knelpunten in het leerlingenvervoer. Gemeenten zouden dit in beeld moeten brengen.

Aanpassing reistijd in modelverordening
De gemiddelde reistijd die genoemd wordt door gemeenten die wel op de hoogte zijn, is vijftig minuten. Dat valt nog binnen de huidige maximale reistijd die in de modelverordening van de VNG is opgenomen (maximaal negentig minuten), maar is meer dan de maximaal 45 minuten voor een enkele reis die Wiersma noemt. Hij zegt al meerdere keren te hebben aangegeven dat hij de maximale reistijd wil terugbrengen naar 45 minuten, tenzij dat niet mogelijk is gezien de afstand tot de school. De minister is met de VNG in gesprek om de maximale reistijd enkele reis van negentig minuten die nu in de modelverordening staat, aan te passen.

Alvast werken met kortere reistijd
De VNG-modelverordening heeft geen juridische status, maar uit de monitor blijkt dat driekwart van de gemeenten de modelverordening als basis gebruikt. De VNG gaat – vooruitlopend op het verzoek van Wiersma – een aantal gemeenten benaderen om alvast te gaan werken met een kortere reistijd.

Gemeenten zoeken elkaar op
In de brief laat Wiersma zich positief uit over de ontwikkeling dat gemeenten elkaar vaker opzoeken om samen te werken. Zeker voor kleinere gemeenten is dat efficiënt. Zowel als het gaat om de procedure als de uitvoering, omdat door schaalvoordelen ritten kunnen worden gecombineerd. Hierdoor krijgen chauffeurs vaak ook betere arbeidsvoorwaarden en langere werktijden. Zeventig procent van de gemeenten doet inmiddels aan gecombineerd aanbesteden met ander doelgroepenvervoer. In de uitvoering is dit een voordeel voor de vervoerder aangezien personeel en materiaal ingezet kan worden voor alle doelgroepen.

Weinig zicht op klachten
Gemeenten hebben echter weinig zicht op klachten en klanttevredenheid. Wiersma adviseert gemeenten om niet alleen bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer of aan het eind van de opdracht met vervoerders in gesprek gaan, maar ook in de tussenliggende periode. Daardoor kunnen gemeenten en vervoerders meer bijsturen in het beleid.

Monitor Leerlingenvervoer
De Monitor Leerlingenvervoer brengt de huidige omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld. In het najaar van 2022 is de meting uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten. Deze monitor betreft het schooljaar 2021/2022. Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van een gemeentelijke vervoersvoorziening, is gestegen met 2,9% sinds de laatste meting van het schooljaar 2016/2017. Ook loopt er een onderzoek onder ouders naar de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Bron: Taxipro