Kilometervergoeding voor ouders die kinderen zelf naar school brengen

31 januari 2023

De gemeente Best krijgt door het tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer, veel klachten van ouders wiens kinderen te laat of soms zelfs helemaal niet worden opgehaald. Daarom denkt de gemeente erover na om ouders van wie de kinderen gebruikmaken van het leerlingenvervoer, een kilometervergoeding te geven als zij hun kinderen zelf van en naar school vervoeren.

Dat schrijft het college van burgmeester en wethouders (B&W) in een brief aan de gemeenteraad. Ook wil het college de eigen bijdrage, die sommige ouders voor leerlingenvervoer betalen, afschaffen. Het leerlingenvervoer wordt in de gemeente Best uitgevoerd door Vervoersbedrijf Van Driel.

Volgens het college van B&W worden kinderen vaak door ouders zelf naar school gebracht als het leerlingenvervoer niet thuis geeft. Tot nog toe is daar door de gemeente geen vergoeding voor gegeven. Vanaf dit schooljaar zou dat wel de wens zijn, mede om ouders tegemoet te komen in hun klachten.

Geen vaste chauffeurs
De problemen in het leerlingenvervoer zijn volgens het college tijdens het vorige schooljaar ontstaan. De oorzaak is een tekort aan chauffeurs bij Van Driel. Aanvankelijk had de gemeente er vertrouwen in dat de problemen bij aanvang van schooljaar 2022/2023 zouden zijn opgelost. Dit omdat Van Driel over een aflopend contract beschikte bij een andere gemeente, waardoor chauffeurs zouden vrijkomen. Het bleek echter al snel dat alle routes door Van Driel niet van een vaste chauffeur waren voorzien, waardoor er weer problemen in het vervoer ontstonden.

Tegemoetkoming voor ouders
Omdat het college niet verwacht dat de huidige problemen binnen afzienbare tijd zijn opgelost, wil het bestuur tegemoet komen aan de klachten van ouders. Dit door onder andere een kilometervergoeding toe te kennen aan ouders die ervoor kiezen hun kinderen zelf naar school te brengen.

Daarnaast wil het college de eigen bijdrage die ouders wiens kinderen op scholen voor speciaal basisonderwijs zitten en vervoerd worden met een taxi betalen, te schrappen. Dit omdat het betalen van een eigen bijdrage voor taxivervoer dat regelmatig niet goed wordt verzorgd, volgens het college voor een groot aantal ouders als onrechtvaardig voelt. Hier kan via de coulanceregeling aan tegemoetgekomen worden.

Kwaliteit leerlingenvervoer verbeteren
Vervoersbedrijf Van Driel gaat regelmatig met de gemeente Best in gesprek om de problemen in het leerlingenvervoer zoveel mogelijk op te lossen. Volgens de vervoerder verloopt de samenwerking goed en is er veel onderlinge communicatie over eventuele oplossingen.

Bron: Taxipro