Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’ verlengd

23 januari 2023

Bron: VO-raad

Het ministerie van OCW heeft twee lopende subsidieregelingen rond het behalen van een onderwijsbevoegdheid, verlengd. Het gaat om de ‘Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo’ en de ‘Regeling subsidie zij-instroom’. Voor deze laatste regeling is het subsidiebedrag ook verhoogd.