Geef vóór 28 februari de leerlinggegevens door aan DUO

23 januari 2023

Bron:PO-raad

Schoolorganisaties moeten uiterlijk 28 februari 2023 hun jaarlijkse leerling gegevens aanleveren bij DUO. Op deze ‘prikdatum’ stelt DUO de 1 februari-telling vast. De gegevens van teldatum 1 februari 2023 zijn bepalend is voor de bekostiging voor volgend kalenderjaar, 2024. Let op: voor regio noord en regio midden ligt de uiterste datum in de voorjaarsvakantie!