AOb: ‘Gun onderwijspersoneel de tijd om weer gezond te worden’

22 januari 2023

Bron: AOb

Onderwijspersoneel met long covid en andere langdurig zieken moeten volgens de AOb in aanmerking komen voor dezelfde regelingen als zorgpersoneel. In alle cao’s is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig.