Extra gegevenslevering aan Belastingdienst per 1 januari 2023

22 januari 2023

Bron: PO-raad

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsplicht ingevoerd. Met de nieuwe renseigneringsplicht is een wettelijke grondslag gecreƫerd voor het doorgeven van betalingen aan derden aan de Belastingdienst en een uitbreiding van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst geregeld. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan dienen deze betalingen na afloop van het jaar, maar voor 1 februari van het volgende jaar, aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Oftewel, uiterlijk in januari 2023 dient deze melding over 2022 te worden gedaan.