Nog geen zicht op structurele investering in huisvesting

08 december 2022

Bron: PO-raad

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zet in zijn aanpak voor onderwijshuisvesting vooral in op organisatievraagstukken en rapportages. De minister en de coalitiefracties erkennen dat er te weinig middelen zijn voor schoolgebouwen, maar de benodigde structurele investering van 730 miljoen euro wordt niet vrijgemaakt. Dit bleek tijdens het Tweede Kamerdebat van 1 december.