Gemeenten delen ideeën voor verbeteren leerlingenvervoer

28 november 2022

De kwaliteit van het leerlingenvervoer moet beter, maar hoe? Tijdens een webinar over leerlingenvervoer hebben gemeenten hun suggesties met elkaar gedeeld. Onder andere: geef vervoerders meer financiële ruimte, zorg voor goede voorlichting van ouders en werk samen met ouders en scholen.

De bevindingen van dit webinar worden meegenomen in een onderzoek dat Oberon doet in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoeksbureau brengt de ervaringen van ouders met het leerlingenvervoer en de afstanden tussen huis en school beter in kaart. Meedoen aan het onderzoek? Dat kan via de website van de VNG.

Twee centrale vragen
In totaal namen 117 ambtenaren uit 70 gemeenten deel aan het webinar. Twee vragen stonden centraal: Is een maximale enkele reistijd in het leerlingenvervoer per bus/taxi mogelijk van 45 minuten? En hoe wordt de kwaliteit en veiligheid in het leerlingenvervoer gewaarborgd? Daarop volgden enkele conclusies en aanbevelingen:

Afstand en reistijd
Deelnemers geven aan dat een korte reistijd vaak moeilijk is doordat de afstand van huis naar een passende school te groot is. Dit gaat vooral op voor plattelandsgemeenten; er zijn dan slechts enkele kinderen per dorp die na elkaar worden opgehaald. De maximale tijd van 45 minuten zou hier alleen gehaald worden als de kinderen solo worden vervoerd, maar daarvoor zijn er niet genoeg chauffeurs en onvoldoende budget.

Aanbeveling: bij het leerlingenvervoer op basis van denominatie (religieuze of onderwijs filosofische stromingen) gaat het vaak om erg verre afstanden. Suggestie is om deze vergoeding af te schaffen, op een andere manier te financieren of een budgetplafond af te spreken.

Personeelstekort en kwaliteit
Het leerlingenvervoer kampt al langere tijd met een tekort aan personeel en dat wordt er met de huidige arbeidskrapte niet minder op. Vervoerders ervaren grote moeilijkheden bij het invullen van vacatures. Gemeenten zouden hierop enige invloed kunnen uitoefenen door zich bij het aanbestedingsproces meer te richten op de kwaliteit van het vervoer dan op de prijzen. Op deze manier krijgt de vervoerder meer financiële ruimte. Tegelijkertijd blijven vervoerders verantwoordelijk voor de contracten met chauffeurs.

Voorlichting over voorwaarden
Scholen en ouders zouden goed voorgelicht moeten worden over de voorwaarden van het leerlingenvervoer. Zo zijn er verschillende soorten vergoedingen die met ouders besproken moeten worden in de zoektocht naar de best passende oplossing voor hun kind, met zelfredzaamheid als doel. Ook een kilometervergoeding of vergoeding voor een reis (met begeleiding) per trein, tram of bus valt onder leerlingenvervoer. Aangepast taxivervoer wordt pas ingezet zodra een leerling niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar school kan.

Relatie passend onderwijs en leerlingenvervoer
Het is belangrijk dat er op lokaal niveau een samenwerking tussen ouders, school en gemeenten bestaat als het gaat om leerlingenvervoer en passend onderwijs. Door onder andere het gesprek aan te gaan over schooltijden wordt voorkomen dat kinderen te laat op school komen door de ochtendspits. Ook kan er meer gecombineerd vervoer mogelijk zijn, waardoor minder chauffeurs ingezet hoeven worden. Daarnaast is er behoefte aan een visie op landelijk niveau over passend onderwijs in de buurt van kinderen. Dit zou de druk op het leerlingenvervoer kunnen verminderen.

Het webinar is terug te zien via deze link.

Bron: VNG