Voortgang NPO: Situatie op veel scholen nog lang niet bij het oude

25 november 2022

Bron:VO-raad

Scholen blijven dankbaar gebruik maken van de (tijdelijke) NPO-middelen om hun leerlingen extra te ondersteunen en de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat blijkt uit de derde NPO-voortgangsrapportage die vandaag verscheen. De uitvoering van de plannen gaat op de meeste scholen (ca 70%) goed. Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over leerlingen. Na opnieuw geen normaal schooljaar (2021/2022) blijken de problemen hardnekkig, vooral als het gaat om het welbevinden van leerlingen, wat ook zijn invloed heeft op hun vaardigheden en onderwijsresultaten. Leerlingen geven aan moeite te hebben met opletten, meedoen tijdens de les, en hun huiswerk.