Onderzoek naar werkplezier in de kinderopvang

24 november 2022

Werkplezier, wat is dat precies en waar zit dat 'm in? Kinderopvang werkt! deed onderzoek naar werkplezier onder medewerkers in de kinderopvang. Een van de belangrijkste bronnen voor werkplezier blijken waardering en voldoende tijd.

De belangrijkste bronnen voor werkplezier voor medewerkers in de kinderopvang zijn volgens Kinderopvang werkt!: waardering en erkenning ervaren, eigen regie hebben in je werk, ontwikkelingsmogelijkheden, fijne collega’s en ondersteuning van je leidinggevende.

Meest en minst ervaren energiebron
Uit onderzoek blijkt dat de meeste medewerkers (86%) zich gewaardeerd voelen door ouders en dit als energiebron ervaren. Echter ‘voldoende tijd voor de meest plezierige werkactiviteiten’ wordt het minst ervaren (29%), terwijl deze wel belangrijk is voor het werkplezier.

Eigen regie en ontwikkeling
Als het gaat om ruimte voor eigen regie en ontwikkeling lopen de meningen van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden sterk uiteen: leidinggevenden zijn daar veel positiever over dan pm’ers. Over de mogelijkheid om een zelfgekozen training te volgen is bijvoorbeeld 87% van de leidinggevenden positief. Dit ligt voor pedagogisch medewerkers met 48% een stuk lager. Ook ervaart 34% van de pedagogisch regelruimte; tegenover 89% van de leidinggevenden.

Kinderen en hun ouders
Het werken met kinderen is voor medewerkers in de kinderopvang een bewuste keuze. Bijna alle pedagogisch medewerkers (98%) geven aan energie te krijgen van de kinderen en de bijdrage die zij leveren aan hun ontwikkeling. Een belangrijke bijdrage aan het werkplezier is waardering en erkenning van ouders en de maatschappij. 86 procent van de pm'ers krijgt waardering voor het werk van ouders en 80% krijgt erkenning voor hun professionaliteit.

Tegelijkertijd blijkt dat ouders kunnen motiveren via persoonlijke waardering, maar ook kunnen demotiveren als zij bijvoorbeeld een passieve houding hebben. Pedagogisch medewerkers raken gemotiveerd als ouders laten merken dat zij openstaan voor tips en als ze zien dat de ontwikkeling van de kinderen groeit. Bovendien stimuleert het pm'ers ook om zelf verder te ontwikkelen.

Collega's en sfeer
Als het gaat om factoren die zorgen voor werkplezier, staan fijne collega’s en een goede sfeer in de top. Hierover zijn zowel pedagogisch medewerkers als leidinggevenden heel positief over. Wel kan de ondersteuning van leidinggeven volgens pedagogisch medewerkers een stuk beter. Bij praktische uitdagingen ervaart minder dan de helft steun van de leidinggevende, terwijl 98% van de leidinggevenden vindt dat zij wél ondersteuning biedt.

Nog meer resultaten zien? Kijk op de website van Kinderopvang werkt!.

Bron: Kinderopvang werkt!