‘Overheid moet investeren in stabiele kinderopvang’

24 november 2022

Het belang van kinderopvang is duidelijk: zonder kinderopvang zitten arbeidskrachten noodgedwongen thuis. Loes Ypma, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang roept op prioriteit te geven aan de kinderopvang, zodat de personeelskrapte daar als eerste afneemt.

Op dit moment is er sprake van arbeidskrapte: per 1000 werknemers zijn er gemiddeld 54 vacatures. Ook de kinderopvangbranche kampt met een overschot aan vacatures. De sector kan dit niet zelf oplossen, terwijl kinderopvang wel een cruciale rol kan spelen in de oplossing voor de gehele arbeidsmarkt.

Investeer in stabiele kinderopvangsector
De overheid zou moeten investeren in een stabiele kinderopvangsector. Een pedagogisch medewerker op de kinderopvang maakt het namelijk mogelijk dat 6 tot 10 ouders kunnen werken (5,7 huishoudens). Wanneer het tekort aan personeel en dus aan opvangplekken oploopt, loopt de economie vast. Zeker omdat de kinderopvang in 2025 gratis wordt en de vraag naar kinderopvang doorgroeit, is er dringend behoefte aan stabiliteit.

Betere salarissen en perspectief
Pedagogisch medewerkers moeten betere salarissen, loopbaanperspectief en baanzekerheid geboden worden. De hele kinderopvang sector – dat wil zeggen werkgevers, werknemers en ouders – roept de minister op het maximum uurtarief voor 2023 te verhogen. Daarbij zou het geld voor 100% terecht moeten komen in extra salarisverhogingen en niet in winstuitkeringen. Dit kan een boost geven aan de instroom van nieuwe medewerkers en het behoud van huidige medewerkers. En dus ook aan de Nederlandse economie.

Behoud betaalbare opvang
Ypma stelt dat voorkomen moet worden dat geld weglekt uit de grotendeels met belastinggeld gefinancierde kinderopvang: ‘Daarom is vanaf 2025 prijsregulering en een verbod op winstuitkeringen op zijn plaats. Zo houden we de opvang ook op termijn betaalbaar. Ondernemers en pedagogisch professionals mogen een goed salaris verdienen, maar geld dat bedoeld is voor de kinderen mag niet bij private investeerders terecht komen.’

Bron: Trouw