CBS: medewerkers kinderopvang ervaren (te) hoge werkdruk

24 november 2022

Van alle zorgbranches ervaren medewerkers in de kinderopvang de meeste werkdruk. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 61% van de medewerkers in de kinderopvang de werkdruk te hoog vindt.

Het CBS onderzocht recent de werkdruk en arbeidstevredenheid in de sector zorg en welzijn. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van gegevens uit de werknemersenquête die sinds 2019 twee keer per jaar wordt uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn.

Sterke toename ervaren werkdruk
In het tweede kwartaal van 2022 was de ervaren werkdruk hoger dan bij de vorige metingen. Vond in het vierde kwartaal van 2021 57 procent van de kinderopvangmedewerkers de werkdruk (veel) te hoog, in het tweede kwartaal van 2021 was dat nog 48%. In 2019 nam de ervaren ook toe, maar in het vierde kwartaal van 2020 was die weer lager, gevolgd door weer een stijging. Tussen het vierde kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2022 nam de ervaren werkdruk relatief sterk toe in de branches kinderopvang en huisartsenzorg en gezondheidscentra.

Minder tevredenheid en meer stress
In de sector zorg en welzijn nam de tevredenheid met het werk tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 af. In de kinderopvang was die daling relatief sterk: het aantal tevreden medewerkers in de sector daalde van 78 naar 68%. Daarnaast blijkt dat volgens de laatste meting in het vierde kwartaal van 2021, gemiddeld 29% van de mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn, het werk als stressvol ervaart. Opvallend is dat veel kinderopvangmedewerkers in vergelijking met andere zorgsectoren een lange autonomie ervaren (69%). Ook worden er volgens 44% hoge taakeisen gesteld en vindt 35% het werk in de kinderopvang stressvol.

Bekijk het hele CBS-rapport op de website van het CBS.

Bron: CBS + Kinderopvangtotaal