‘Groeiende bezorgdheid rondom inhuren zzp’ers in kinderopvang’

24 november 2022

Het aantal zzp'ers in Nederland groeit. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er dit jaar weer 54.000 zzp'ers bij. Vooral in de zorg, onderwijs en kinderopvang baart het groeiend aantal zzp'ers dat wordt ingehuurd zorgen.

‘Werkgevers in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs betalen vanwege de grote personeelstekorten honderden miljoenen extra om hun roosters rond te krijgen. Toch grijpt de politiek niet in,’ schrijft De Telegraaf.

Uurprijs omhoog
Volgens Emmeline Bijlsma, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang staan ‘de sluizen open’ zolang de overheid niet controleert op schijnzelfstandigheid. Zij ziet dat het tarief voor een zelfstandige pedagogisch medewerker in de grote steden op circa € 50 per uur ligt. Wanneer een kinderopvangorganisatie echt omhoog zit, dan wordt via een van de platforms voor zzp'ers soms bijna het dubbele gevraagd. Hierdoor worden de kosten voor ouders ook hoger, want het door de overheid vastgestelde fiscale maximumtarief zit daar fors onder.

Uitlokken proefproces
Het is een ‘duivels dilemma’, aldus Bijlsma. Ze schetst een scenario waarbij sommige ouders – waaronder pedagogisch medewerkers – de kinderopvang straks niet meer kunnen betalen vanwege de hoge uurbedragen. Maar het alternatief is ook niet aantrekkelijk: het bellen van de ouders met de boodschap dat hun kind niet op de opvang terecht kan. Bijlsma overweegt het uitlokken van een proefproces; zijn al die zzp'ers eigenlijk wel echte ondernemers?

Berend Botje weigert zzp'ers
Sommige kinderopvangorganisaties willen medewerkers die hun dienstverband omruilen voor een bestaan als zzp’ers uit boosheid niet meer inhuren, meldt De Telegraaf. Een voorbeeld is Berend Botje. Deze opvangorganisatie met 70 vestigingen in Noord-Holland, weigert uit principe helemaal om zzp'ers in te zetten. Directeur Gaby Alberts geeft aan dat zzp'ers slecht zijn voor de kwaliteit; ze voeren geen oudergesprekken en kennen de kinderen niet goed.

Alberts zegt zzp'ers ook op het gebied van financiën niet eerlijk te vinden. Zij geeft aan dat zzp'ers in een dienst minder doen dan vaste medewerkers, maar beter betaald worden. Zij vindt het argument dat vast personeel in de kinderopvang niet goed verdient en dat mensen flexibeler willen werken onterecht. Volgens Alberts worden medewerkers in de kinderopvangsector net zo goed betaald als bij andere mbo-beroepen. Bovendien hebben alle grote kinderopvangbedrijven een invalpool.

Bron: De Telegraaf + Kinderopvangtotaal