Inbreng VNG rondetafelgesprek leerlingenvervoer

24 november 2022

In oktober organiseerde een commissie van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek met diverse organisaties over leerlingenvervoer in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor dit gesprek werden partijen uitgenodigd die op een of andere manier betrokken zijn bij het leerlingenvervoer.

De VNG – belast met de wettelijke taak van het leerlingenvervoer – was hiervoor tot eigen verbazing niet uitgenodigd. Daarom gaf de VNG in een Positie Paper enkele aandachtspunten mee voor de commissie van de Tweede Kamer.

Huidige systeem functioneert niet meer
De VNG ziet dat de vraag naar leerlingenvervoer de laatste jaren gestegen is en dat het huidige systeem niet meer functioneert. Samen met betrokken partijen wil zij daarom werken aan een goed functionerend systeem voor leerlingenvervoer met aandacht voor regionale verschillen.

Betere verspreiding passend onderwijs
Daarnaast is de VNG voorstander van een betere verspreiding van passend onderwijs; deze is nu vooral geconcentreerd in grote steden. Een betere spreiding zorgt voor minder vervoersbewegingen. Ook zou het volgens de VNG goed zijn als onderzocht wordt of het leerlingenvervoer kan worden uitgevoerd door de samenwerkingsverbanden.

Alternatieve financiering
Verder zijn er meer chauffeurs nodig voor het inkorten van de reistijd. Dit leidt tot meer kosten voor gemeenten waarvoor compensatie aan de minister van OCW zal worden gevraagd; de VNG is voorstander van het onderzoeken of leerlingenvervoer op basis van denominatie op een andere manier gefinancierd kan worden of gekoppeld kan worden aan een budgetplafond.

Bron: VNG