Financiële tegemoetkoming medewerkers Trevvel vanwege stijgende kosten

24 november 2022

Medewerkers van het Rotterdamse vervoersbedrijf Trevvel krijgen een financiële tegemoetkoming van hun werkgever. Het bestuur wil een handreiking doen aan werknemers die kampen met zorgen over de alsmaar stijgende prijzen rondom energie, brandstof en boodschappen.

Die handreiking bestaat uit verschillende manieren van financiële ondersteuning. Alle medewerkers – behalve het management – krijgen een energietoeslag van netto € 300; het eerste deel daarvan is al in oktober overgemaakt en het tweede deel volgt in december. Ook neemt Trevvel een voorschot op de nieuwe cao Zorgvervoer en taxi.

Hogere loontredes
Ondanks de onrust rondom de stakingen in het zorg- en leerlingenvervoer en de gesprekken over de nieuwe cao heeft Trevvel alvast besloten haar medewerkers in hogere loontredes in te schalen. Chauffeurs worden minimaal ingedeeld in loontrede 6 en het kantoorpersoneel in minimaal loontrede 3. De onderste tredes heeft het vervoerbedrijf geschrapt omdat deze niet meer zouden passen in de huidige tijdsgeest.

Verhoging collectieve tarieven
Ook gaat het vervoersbedrijf over tot verhoging van de collectieve tarieven voor onderaannemers op Trevvel Route. Hieronder vallen het leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en het werkvervoer. Hiervoor komt een markttoeslag van vijf euro (exclusief BTW) per uur. Trevvel laat weten dat er onder onderaannemers zorgen waren over het laatste kwartaal van dit jaar en wat dit betekent voor de dienstverlening. De tijd tot de verwachte NEA verhoging moet nog worden overbrugd terwijl de kosten blijven stijgen. Reden om voor de periode van 3 oktober tot en met 31 december een toeslag toe te kennen op de tarieven op Trevvel Route aan onderaannemers, voor de laatste drie maanden van 2022.

Bron: Trevvel