Ouderpanel van Ouders & Onderwijs merken weinig van verbeteringen passend onderwijs

21 november 2022

Bron: Ingrado

Ouders van het ouderpanel van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs ervaren nog weinig verbetering van het passend onderwijs. De grootste problemen komen volgens ouders door te grote klassen en het gebrek aan expertise in de school.