Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

21 november 2022

Bron: AVS

(Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen de huidige systematiek maar het wordt in de praktijk niet altijd waar gemaakt. Werkgevers (besturen en PGMR) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het functiegebouw jaarlijks actualiseren op basis van de praktijk.